• +95 1 538 055, +95 1 230 4999
  • asiaroyal@asiaroyal.com.mm

အရိုးသည္ ကိုလက္ဂ်င္အမွ်င္(သန္မာေတာင့္တင္း၍ က်ံဳ့ၾကြႏိုင္ေသာအမွ်င္)ႏွင့္ တြင္းထြက္သတၱဳဓါတ္(ၾကမ္း၍မာေသာအေျခခံပစၥည္း)မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားပါ သည္။ အရိုးသည္သက္ရွိတစ္သွ်ဴးျဖစ္၍ ဆဲလ္မ်ားပါ၀င္ကာ ယင္းဆဲလ္မ်ားကအရိုးႏွင့္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာအရိုး၏ ပံုသ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

အသက္၄၅ႏွစ္ေက်ာ္လာေသာအခါ အရိုး၏အေျခခံပစၥည္းမ်ား ဆံုးရႈံးလာသည္။ ထိုအခါ အရိုး၏သိပ္သည္းဆ ပို၍နည္းလာျပီး ပ်ားလဘို့အံုကဲ့သို့ခ်ိဳင့္ခြက္မ်ား ပိုမ်ားလာသည္။ သန္မာမႈမွာပိုေလ်ာ့လာသည္။ သာမန္အရိုးမ်ားထက္ ပို၍က်ိဳးပဲ့လြယ္လာသည္။

အရိုးပြေရာဂါသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္အျဖစ္မ်ားသည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ၂၀၅၀တြင္အာရွ၌ တစ္ကမၻာလံုးတင္ပဆံုရိုးက်ိဳးသူ၏ ၅၀%အထိ တိုးလာႏိုင္သည္ဟု ခန့္မွန္းထားပါသည္။ ၂၀၅၀တြင္ တစ္ကမၻာလံုး၌ အရိုးပြေရာဂါေၾကာင့္ တင္ပဆံုရိုးက်ိဳး သူ ၆.၄သန္းခန္႕ရွိမည္ဟု ခန့္မွန္းထားေသာေၾကာင့္ အာရွတြင္အရိုးပြေရာဂါေၾကာင့္ တင္ပဆံုရိုးက်ိဳးသူ ၃.၂သန္းရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္အရိုးပြေရာဂါကို အာရွႏိုင္ငံမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရာလမ္းတြင္တိုးလာမည့္၀န္ထုပ္၀န္ပိုးသစ္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆိုေနၾကပါသည္။ အာရွတြင္အရိုးပြေရာဂါတိုးပြားလာရျခင္းမွာ အာရွသားမ်ားအသက္ပိုရွည္လာျခင္း၊ လႈပ္ရွားမႈနည္းလာျခင္းႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံဆန္လာေသာ လူေနမႈစရိုက္တို့ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အရိုးပြေရာဂါသည္ အသက္ၾကီးသူမ်ားတြင္အဓိကျဖစ္ျပီး အေတာ္အသင့္ကာ ကြယ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသက္ၾကီးမွေ၀ဒနာခံစားရတာမ်ိဳး၊သူတစ္ပါး၏၀န္ထုပ္၀န္ပိုး မျဖစ္ရေလေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္မႈရယူျပင္ဆင္ထားသင့္ပါသည္။

အရိုးပြေရာဂါကိုဘယ္လိုကာကြယ္မလဲ?
(၁) ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္း
အားစိုက္ျပဳလုပ္ရေသာေလ့က်င့္ခန္းမ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ ၄-၅ၾကိမ္ျဖင့္ တစ္ၾကိမ္လွ်င္မိနစ္၃၀ခန့္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ သင့္အတြက္အက်ိဳးအရွိဆံုးျဖစ္သည္။

(၂) သင့္တင့္ေသာအစားအစာႏွင့္အာဟာရ ရေအာင္စားေသာက္ျခင္း
ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ဗီတာမင္ဒီသည္ အရိုးက်န္းမာေရးအတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ လူၾကီးအတြက္ေန့စဥ္ကယ္လ္စီယမ္ 700mgႏွင့္ ဗီတာမင္ဒီကို 400IUေသာက္သံုးႏိုင္ ရန္ ရည္မွန္းထားပါသည္။

ကယ္လ္စီယမ္- 700-1000mgကို အလြယ္ကူဆံုးအားျဖင့္ ႏြားႏို့ကိုငွက္ေပ်ာဖူးတစ္ပုလင္းခန့္ ေန့စဥ္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ခ်ိစ္(အမာ) 60mg စားေပး ျခင္းတို့မွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ေပါင္မုန့္၊ကယ္လ္စီယမ္ျဖည့္စြက္ထားေသာ ပဲႏို့ရည္၊ အခ်ိဳ႕ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား(ဥပမာ-ဟင္းႏုႏြယ္ရြက္)ႏွင့္ သစ္သီး၀လံမ်ားသည္ ကယ္လ္စီယမ္အမ်ားအျပားပါေသာ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည္။
Adolescents – Ages 10-18: 1300 mg per day
Women – Ages 19 to menopause: 1000 mg per day
Women – Post-menopause: 1300 mg per day
Men – Ages 19-65: 1000 mg per day
Men – Ages 65+: 1300 mg per day
(Source: World Health Organization, http://www.columbiaendocrinology.com/osteoporosis/)

ဗီတာမင္ဒီ- ခႏၶာကိုယ္ကိုေနေရာင္ျခည္ထိေတြ႔မႈမွတစ္ဆင့္ ဗီတာမင္ဒီကိုထုတ္လုပ္ေပး ပါသည္။ ၆၅ႏွစ္အထက္ၾကီးသူမ်ား၊အာဟာရ ခ်ိဳ႔တဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဗီတာမင္ဒီခ်ိဳ႔တဲ့သူမ်ား ႏွင့္ေနေရာင္ျခည္ထိေတြ႔မႈနည္းေသာသူမ်ားကို လံုေလာက္ေသာဗီတာမင္ဒီရရွိရန္ ဗီတာမင္ဒီျဖည့္စြက္စာမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။
Women – Under 50: 400-800 IU daily
Women – Over 50: 800-1000 IU daily
Men – Under 50: 400-800 IU daily
Men – Over 50: 800-1000 IU daily
(Source: National Osteoporosis Foundation, http://www.columbiaendocrinology.com/osteoporosis/)

(၃) ေဆးလိပ္ႏွင့္အရက္ျဖတ္ျခင္း
ေသြးထဲေရာက္သြားေသာ ေဆးရြက္ၾကီးထဲတြင္ပါေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ားသည္ အရိုးေပၚတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိျပီး အရိုးဆံုးရႈံးမႈကိုပိုဆိုးေစ၍ ေဆးလိပ္ျဖတ္ႏိုင္ ေအာင္ နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ၾကိဳးစားသင့္သည္။ အရက္အလြန္အကြ်ံေသာက္တတ္ပါကလည္း ျဖတ္သင့္ပါသည္။

(၄) ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုသျခင္း
ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုသျခင္းတြင္ အီစထရိုဂ်င္ပါ၀င္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ အနည္းငယ္က ေဟာ္မုန္းအစားထိုးကုသျခင္းကို အရိုးပြေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ေရရွည္တြင္သံုးစြဲသူ၏က်န္းမာေရးကို အႏၱရာယ္ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခုအခါအရိုးပြေရာဂါတစ္ခုတည္း ကာကြယ္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ အသံုးမျပဳေတာ့ပါ။

(၅) အျခားအခ်က္မ်ားအေနနွင့္
-ႏို႔ႏွင့္ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား စားသံုးေပးျခင္း။
-ေနေရာင္ျခည္လွံုေပးျခင္း (ဥပမာ-နံနက္ေစာေစာ ၆နာရီမွ ၈နာရီအတြင္း ၁၀မိနစ္မွ မိနစ္၂၀ခန့္အထိေနပူဆာလွံုေပးျခင္း)
-ဖိုက္တိုအီစထရိုဂ်င္ၾကြယ္၀ေသာအစားအစာမ်ားစားသံုးေပးျခင္း (ဥပမာ-အေစ့အဆံမ်ား၊ ပဲပိစပ္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ၊ ပဲႏို့၊ တို့ဖူး)
-အစိမ္းေရာင္ရွိေသာ အသီးအရြက္မ်ား စားသံုးေပးျခင္း။ တို့ျပဳလုပ္ေပးသင့္သည္။

အရိုးပြေရာဂါ၏လကၡဏာႏွင့္ ျပႆနာေတြကဘာေတြလဲ?
အရိုးပြေရာဂါသည္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာအခ်ိန္ယူျပီး မည္သည့္လကၡဏာမွမျပ ဘဲ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္ေပၚလာေသာေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ Silent thief(အသံတိတ္သူခိုး)ဟုပင္ တင္စားေခၚေ၀ၚၾကပါသည္။ သို့ေသာ္ အရိုးဆံုးရႈံးမႈအေတာ္အသင့္ရွိျပီးေနာက္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို ေတြ႔ရွိနိုင္ပါသည္။

(၁) သာမန္ထိခိုက္မိျခင္း(ေခ်ာ္လဲျခင္း)ေၾကာင့္ အရိုးက်ိဳးျခင္း
အရိုးပြေရာဂါရွိေနျပီဆိုလွ်င္ ရပ္ေနရာမွေျမေပၚေခ်ာ္က်ရံုႏွင့္ အရိုးက်ိဳးေစႏိုင္ပါ သည္။ အရိုးအက်ိဳးအမ်ားဆံုးေနရာမ်ားမွာ တင္ပါးဆံု၊လက္ေကာက္၀တ္ႏွင့္ေက်ာရိုးတို့ ျဖစ္သည္။
ႏွစ္စဥ္၆၅ႏွစ္ႏွင့္အထက္သူမ်ားသည္ ၃ေယာက္လွ်င္၁ေယာက္ႏႈန္းႏွင့္ ၈၀ႏွစ္ႏွင့္ အထက္သူမ်ားသည္ ၂ေယာက္လွ်င္၁ေယာက္ႏႈန္း၁ၾကိမ္ေခ်ာ္က်သည္ဟု ခန့္မွန္းပါ သည္။
ႏွစ္စဥ္UKတြင္ လူ(၆၀၀၀၀)ေက်ာ္ တင္ပဆံုရိုးက်ိဳးျပီး အေယာက္၂၀လွ်င္ ၁၉ေယာက္သည္ အရိုးပြေရာဂါရွိသျဖင့္ သာမန္ေခ်ာ္က်ျခင္းေၾကာင့္ က်ိဳးရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရပါသည္။

(၂) အရပ္ပုလာျခင္း၊အျမဲတမ္းေက်ာနာျခင္းႏွင့္ ခါးကုန္းလာျခင္း
ခႏၶာကိုယ္အလးခ်ိန္ႏွင့္ဖိညွပ္ခံရသျဖင့္ ေက်ာရိုးတစ္ခုထက္ပို၍က်ိဳးေသာအခါ ယင္းလကၡဏာမ်ားေပၚလာပါသည္။ အရိုးပြေနေသာေက်ာရိုးတစ္ခုသည္ ေခ်ာ္က်ျခင္း (သို့)၎ေပၚတြင ္သိသာထင္ရွားေသာအား သက္ေရာက္မႈမရွိဘဲႏွင့္လည္း က်ိဳးတတ္ပါ သည္။
UKတြင္ ႏွစ္စဥ္ေက်ာရိုးက်ိဳးျပီးသူ(၁၂၀၀၀၀)ေက်ာ္တြင္ ၄ပံု၁ပံုသည္သာ ေခ်ာ္က် ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုသိရပါသည္။

ဘယ္သူေတြက အရိုးပြေရာဂါျဖစ္ဖို့ အႏၱရာယ္ပိုမ်ားသလဲ?
အမ်ိဳးသားႏွင့္အမ်ိဳးသမီးအားလံုးသည္ အသက္ၾကီးလာသည္ႏွင့္အမွ်(အထူး သျဖင့္ အသက္၆၀ေက်ာ္လာသည္ႏွင့္အမွ်)အရိုးပြေရာဂါျဖစ္ဖို့ အႏၱရာယ္ပိုမ်ားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ပိုမ်ားသည္။ ေအာက္ပါအေျခ အေနမ်ားသည္ အရိုးပြေရာဂါျဖစ္ပြားဖို့အႏၱရာယ္ ပိုမ်ားေစေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
-အသက္၄၅ႏွစ္မတိုင္မီ ေသြးဆံုးျခင္း
-မိသားစုရာဇ၀င္တြင္ အရိုးပြေရာဂါျဖစ္ခဲ့ဖူးသည့္ရာဇ၀င္အခိုင္အမာရွိျခင္း။
-BMI (Body mass index)သည္ ၁၉ထက္နည္းျခင္း (သာမန္ကိုယ္အေလး ခ်ိန္ထက္ အလြန္ေလ်ာ့နည္းသည္ကိုဆိုလိုသည္)။
-ေသြးဆံုးခ်ိန္မတိုင္ဘဲ တစ္ႏွစ္(သို့)တစ္ႏွစ္ထက္ပို၍ရာသီမေပၚျခင္း။
-Steroid စတီးရြိဳက္ေဆး (ဥပမာ-Prednisolone)ကို ၃လႏွင့္အထက္ေသာက္ခဲ့ဘူး(သို့)ေသာက္ေနဆဲျဖစ္ျခင္း။
-ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊အရက္အလြန္အကြ်ံေသာက္ျခင္း။
-Calciumကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္/သို့ Vitamin D ဗီတာမင္ဒီခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း
-ပံုမွန္ေလ့က်င့္ခန္းမယူျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈနည္းေသာအေလ့အထရွိျခင္း
-အရိုးေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ေစေသာ အခ်ိဳ႕ေသာက်န္းမာေရးအေျခ အေနမ်ား ရွိေန/ရွိခဲ့ျခင္း။ (ဥပမာ-သိုင္းရြိဳက္ဂလင္း အလုပ္ပိုလုပ္ျခင္း၊ ပါရာသိုင္းရြိဳက္ဂလင္း အလုပ္ပိုလုပ္ျခင္း၊ Cushing’s ေရာဂါ၊ နာတာရွည္ေက်ာက္ကပ္ပ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းေစေသာအေျခအေန)
-မ်ိဳးရိုးဗီဇအရ Connective Tissuse မ်ားေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ေသာေရာဂါအခံရွိသူမ်ား၊ Marfan Syndrome၊ Ehlers-Danlos Syndrome

Ref:
(1) http://www.columbiaendocrinology.com/osteoporosis/
(2) https://www.medicinenet.com/osteoporosis/article.htm…

Photo Credit:
https://trainingszentrum.ch/…/uploa…/2016/09/Osteoporose.jpg

=================================================
အာရွေတာ္၀င္ေဆးရုံ၏၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အာရွေတာ္၀င္ဖုန္းနံပတ္ – 01-2304999 ႏွင့္ 01-538055 သုိ႔ ေမးၿမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္
အမွတ္(၁၄)၊ ဗဟုိလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႔။
ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁-၂၃၀၄၉၉၉ ၊ ၀၁-၅၃၈၀၅၅။
Email: asiaroyal@asiaroyal.com.mm
Website: www.asiaroyalhospital.com
Facebook: www.facebook.com/asiaroyalhospital