• +95 1 538 055, +95 1 230 4999
  • asiaroyal@asiaroyal.com.mm

ေလျဖတ္ေရာဂါသည္ ဦးေႏွာက္ကို ေသြးလည္ပတ္မႈ/ ေသြးေရာက္ရွိမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ေရာဂါျဖစ္သည္၊ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေသြးလည္ပတ္မႈပမာဏ မရရွိပါက ၄င္းေနရာရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြဟာ ေႏွးေကြးရပ္ဆိုင္းသြားျပီး ေလျဖတ္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ေလျဖတ္ေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္လို႔ ဦးေႏွာက္အတြင္းေသြးယိုျပီး ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

 

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ”ပိတ္”ျပီးေလျဖတ္တယ္ဆိုတာဘာလဲ?
ဦးေႏွာက္ထဲမွာရွိတဲ့ ေသြးေၾကာငယ္ေလးမ်ား က်ဥ္းျပီးပိတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏွလံုးႏွင့္ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားကို ေသြးခဲငယ္ေလးျဖင့္ ဦးေႏွာက္ဆီ လာေရာက္မႈကို ပိတ္စို႔ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာ”ေပါက္”ျပီးေလျဖတ္တယ္ဆိုတာဘာလဲ?
ေသြးေပါင္ခ်ိန္ျမင့္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ေသြးေၾကာေတြေပါက္သြားျခင္း၊ ေမြးရာပါေသြးေၾကာစုထံုးမွေပါက္ျပီး ဦးေႏွာက္ (ဒါမွမဟုတ္) ဦးေႏွာက္အေျမွးပါးမ်ားထဲသို႔ ေသြးယိုစိမ့္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေလျဖတ္ေရာဂါ ျဖစ္သည္။

ေလျဖတ္သည္ဟုသံသယရွိလွ်င္….
(၁) မ်က္ႏွာကိုၾကည့္ပါ၊ မ်က္ႏွာ ဒါမွမဟုတ္ ပါးရြဲ႕ေနသလား၊ မ်က္ႏွာတဖက္ႏွင့္တဖက္မညီလွ်င္ မေပါ့ဆသင့္ပါ၊
(၂) လက္ႏွစ္ဖက္စလံုး ေျမွာက္ႏိုင္ပါသလား၊ လက္တဖက္ေျမွာက္ႏိုင္ျပီးအျခားတဖက္မေျမွာက္ႏိုင္လွ်င္ သတိျပဳပါ၊
(၃) စကားေျပာရင္ စကား၀ါးလား/လံုးလား/နားမလည္ဘူးလားဆိုတဲ့ လကၡဏာတစ္ခုခုေတြ႔ရင္ အလွ်င္အျမန္ေဆးကုမႈခံယူရန္ အနီးဆံုးေဆးရံုသို႔ သြားသင့္ပါသည္။
ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ ေလျဖတ္လွ်င္ေဆးရံုသို႔ အခ်ိန္မွီေရာက္ရွိပါက ေရာဂါျပင္းထန္မႈမရွိတဲ့သူတစ္ခ်ိဳ႕ကို tPA လို႔ေခၚတဲ့ ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးျဖင့္ ကုသႏိုင္ပါသည္။
၄င္းေဆးသည္ ေလျဖတ္လူနာတိုင္းအား ေဆးသြင့္ျပီး ကုသလို႔မရပါ၊ ေရာဂါလကၡဏာစေပၚတဲ့အခ်ိန္ကစျပီး ၄ နာရီအတြင္းမွသာလွ်င္ tPA ေဆးနဲ႔(Thrombolysis)ေသြးခဲေပ်ာ္ကုသျခင္းျဖင့္ကုသႏိုင္ပါသည္၊ ထို႕ေၾကာင့္ လူနာကိုျဖစ္ျဖစ္ျခင္း ၃ နာရီအတြင္းေဆးရံုေရာက္ေအာင္ပို႔ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါသည္၊ ေဆးရံုျမန္ျမန္ေရာက္ျပီး ျမန္ျမန္ေဆးသြင္းကုသလွ်င္ လူနာအတြက္ အက်ိဳးမ်ားမည္ျဖစ္ပါသည္။
ေဆးပညာသုေတသနေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားအရ ၄င္း tPA ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးကို ၁ နာရီအတြင္းအခ်ိန္မီ ေဆးသြင္းျပီးကုသႏိုင္ပါက လူနာ ၈ ေယာက္မွာ ၁ ေယာက္ ပကတိနီးပါးအတိုင္း ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အဆင့္ထိ ျပန္လည္သြားလာ ေနထိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမွာျဖစ္ပါသည္။
ယခုအခါအာရွေတာ္၀င္ေဆးရံုတြင္ ၄င္း tPA ေဆးလို႔ေခၚတဲ့ ေသြးခဲေပ်ာ္ေဆးျဖင့္ အခ်ိန္မွီေဆးရံုသို႔ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ ေလျဖတ္ျပီးေရာက္လာသည့္လူနာမ်ားထဲမွ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ားနဲ႔ညီညႊတ္သည့္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ေဆးသြင္း ကုသႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။
ေလျဖတ္ျခင္းကိုျဖစ္ေစတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိျပီးေရာဂါကို စနစ္တက်ကုသခံယူကာ ေနထိုင္မႈအဆင့္စရိုက္မ်ားကို အခ်ိန္မွီျပဳျပင္ျပီး ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ေလျဖတ္ေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါသည္။
(၁)ေသြးတိုးေရာဂါရွိလွ်င္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ပံုမွန္ရွိေအာင္ထိန္းရန္၊ ကုသရန္။
(၂)ဆီးခ်ိဳ၊ေသြးတိုးရွိရင္ စနစ္တက်ကုသရန္။
(၃)ေသြးတြင္ အဆီဓါတ္ Cholesterol မတက္ေအာင္ ဂရုစိုက္ပါ။
(၄)ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။
(၅)အရက္အလြန္အကၽြံေသာက္ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္။
(၆)က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညႊတ္တဲ့ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးရန္။
(၇)အခ်ိဳဓါတ္၊ အဆီဓါတ္၊ အငန္လြန္ကဲေသာအစားအေသာက္မ်ားကိုေရွာင္ရန္။
(၈)ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈကို တစ္ပါတ္ ၃-၄ ၾကိမ္၊ နာရီ၀က္ ၄၅ မိနစ္ေလာက္လုပ္ရန္။
(၉)ေလမျဖတ္မီ ၾကိဳတင္သတိေပးတဲ့ ေလျဖန္းလကၡဏာမ်ား ရွိလာပါက အခ်ိန္မွီ ေဆးရံုသို႔သြား၍ ကုသမႈခံယူရန္လိုအပ္ပါသည္။
=========================================================
အာရွေတာ္၀င္ေဆးရုံ၏၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားအတြက္ အာရွေတာ္၀င္ဖုန္းနံပတ္ – 01-538055 ႏွင့္ 01-2304999 သုိ႔ ၂၄/၇ ေမးၿမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္
အမွတ္(၁၄)၊ ဗဟုိလမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမဳိ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႔။
ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁-၅၃၈၀၅၅၊ ၀၁-၂၃၀၄၉၉၉။
Email: asiaroyal@asiaroyal.com.mm
Website: www.asiaroyalhospital.com
Facebook: www.facebook.com/asiaroyalhospital