• +95 1 538 055, +95 1 230 4999
  • asiaroyal@asiaroyal.com.mm

ေလျဖတ္ေရာဂါ

ေလျဖတ္ေရာဂါသည္ ဦးေႏွာက္ကို ေသြးလည္ပတ္မႈ/ ေသြးေရာက္ရွိမႈ ရပ္ဆိုင္းသြားတဲ့အတြက္ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ေရာဂါျဖစ္သည္၊ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေသြးလည္ပတ္မႈပမာဏ မရရွိပါက ၄င္းေနရာရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြဟာ ေႏွးေကြးရပ္ဆိုင္းသြားျပီး ေလျဖတ္ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပါသည္။ ေလျဖတ္ေရာဂါ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိသည္၊ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာပိတ္ဆို႔ေလျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာေပါက္လို႔ ဦးေႏွာက္အတြင္းေသြးယိုျပီး ေလျဖတ္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

မိုးရာသီႏွင့္၀မ္းေရာဂါ

ေရၾကီးေရလွ်ံ ျဖစ္ပြားေသာ ေဒသမ်ား၌ မသန္ရွင္းေသာေရေၾကာင့္ မျမင္ႏိုင္တဲ့ ပိုးမႊားေတြ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေနေသာေၾကာင့္ ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာေရာဂါ ႏွင့္ ဗိုက္နာျခင္းစသည့္ ကူးစက္ျမန္ ေရာဂါအမ်ားဆံုးျဖစ္ျပီး ယင္းေဒသ၌ ကူးစက္ျမန္ေရာဂါ မျဖစ္ပြားေစရန္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ေနရာတစ္ခု ကြက္ျဖစ္ရာမွ ေနရာအႏွံံ႔အျပားသို႔ ျပန္႔သြားႏိုင္တယ္။

အသက္ႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္သည့္ လက္ျပႆနာႏွင့္ ေျဖရွင္းနည္းမ်ား

အက်ႌၾကယ္သီးတပ္ဖုိ႔၊ ပုလင္းအဖံုးဖြင့္ဖုိ႔၊ ဖုန္းအသံုးျပဳဖုိ႔၊ ကားေမာင္းဖုိ႔ အစရွိတာေတြအတြက္ သင့္လက္ကုိ အသံုးျပဳရပါတယ္။ လက္မရွိဘဲ ဘယ္အရာကုိမွ
လုပ္ဖုိ႔ မလြယ္ကူလွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါမွာ သင့္လက္ေတြက အားေပ်ာ့သြားၿပီး ေကြးႏုိင္ဆန္႔ႏုိင္အားလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားပါတယ္။

ကုိယ္ဝန္ ေဆာင္ျခင္းႏွင္႕ ေသြးအားနည္း ေရာဂါမ်ား

အနႏၲဂိုဏ္းဝင္ ေက်းဇူးရွင္မ်ားတြင္ တစ္ပါး အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ မာတာမိခင္သည္ ဝမ္းဗိုက္ထဲတြင္ မိမိတို႔၏ ရင္ေသြးငယ္မ်ားကို ကိုးလေက်ာ္နီးပါး ကိုယ္ဝန္ လြယ္ထားၿပီး ေန႔ေစ့လေစ့မွ ေမြးဖြားသန္႔စင္ၾကသည္။ ဤသည္ကားမိခင္တုိ႔၏တုႏႈိင္းမဲ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာပင္ျဖစ္ သည္။ ထိုသုိ႔ကိုယ္ဝန္လြယ္ထားရာတြင္ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္ေသာ မိခင္ပင္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ကိုယ္ဝန္ လြယ္ထားစဥ္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ အေသး အဖြဲမွ သည္ အသက္အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည္အထိ ျဖစ္ပြားတတ္သည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ စဥ္အတြင္း ေသြးတိုးျခင္း၊ ေသြးတြင္း သၾကားဓာတ္မ်ား ျခင္း၊ သားအိမ္အတြင္းေရာဂါပိုးဝင္ျခင္း၊ ရင္ေသြးႀကီးထြား ႏႈန္းနည္းျခင္း စသည့္ေရာဂါမ်ား ရွိသကဲ့သုိ႔ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကာလအတြင္း ေသြးအားနည္းျခင္းသည္လည္း အျဖစ္ မ်ားေသာေရာဂါျဖစ္သည္။

Vape အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

က်ြန္မတို႔ ေဆးပညာအယူအဆအရ စြဲလမ္းျခင္းကို ေယ်ဘူရအားျဖင့္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးခြဲျခားထားပါတယ္။ Physical Addiction ဟုေခၚေသာ ခႏၡာကိုယ္ရဲ႕ အေသြးအသား၊ ဆဲလ္၊အဂၤါအစိတ္အပိုင္းေတြက စြဲလမ္းျခင္းႏွင့္၊ Psychological Addiction ဟုေခၚေသာ စိတ္၏စြဲလမ္းျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ Physical Addiction ဆိုသည္မွာ ခႏၡာကိုယ္၏ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားသည္ ဓာတုေဆး၀ါးမ်ား၊ ေဆးရည္မ်ား၊ ေဆးမႈန္႔မ်ားကို မသံုးရမေနႏုိင္ေအာင္ စြဲလမ္းျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ျပီး ဆက္တုိက္သံုးစြဲေနရာမွ တိကနဲရုတ္တရက္ျဖတ္လိုက္လွ်င္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ မူလပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။

ႏွလံုးက်ဥ္းေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ႏွလံုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါမ်ား စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္း၊ ကုသျခင္းမ်ားအတြက္္ အာရွေတာ္၀င္ေဆးရံုၾကီးမွ အေကာင္းဆံုးေသာ၀န္ေဆာင္မွုမ်ားျဖင့္ သင္၏က်န္းမာေရးအတြက္တာ၀န္ယူပါရေစ။

သင္၏မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားအေၾကာင္း ယခင္ကထက္ပိုမိုသိရွိရန္လိုအပ္သည္ဟု သင္ ထင္ျမင္ယူဆပါသလား? သင္အသက္ရွည္က်န္းမာရန္ သင့္ႏွလံုးကို ေစာင့္ေရွာက္ဖို့၊ ႏွလံုးစစ္ေဆးဖို့လိုအပ္သည္ဟု သင္ေတြးေတာဖူးပါသလား?

Page 2 of 9123...5...